Print

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 18.01.2018

Skład Komisji habilitacyjnej:

  1. Przewodniczący Komisji – prof. Maria Kamińska – Uniwersytet Warszawski
  2. Sekretarz Komisji – prof. Czesław Skierbiszewski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  3. Recenzent – dr hab. Przemysław Piekarz – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (treść recenzji)
  4. Recenzent – prof. Piotr Bogusławski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
  5. Recenzent – dr hab. Sławomir Łepkowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
  6. Członek Komisji – dr hab. Grzegorz Sęk – Politechnika Wrocławska
  7. Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Sprostowanie do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania: