Print

Skład komisji habilitacyjnej:

  1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Wojciech Franciszek Kuczyński – Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
  2. Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Stanisław Krukowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
  3. Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska,
  4. Recenzent – prof. dr hab. Bogusław Mróz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  5. Recenzent – prof. dr hab. Adam Jan Gadomski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
  6. Recenzent – prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur – Instytut Fizyki PAN,
  7. Członek Komisji – prof. dr hab. Izabella Grzegory – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania: