Print

Skład komisji habilitacyjnej:

  1. Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz – Instytut Fizyki PAN,
  2. Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
  3. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Wiesław Turos – Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  4. Recenzent – dr hab. Janusz Sadowski, prof. IF PAN – Instytut Fizyki PAN,
  5. Recenzent – prof. dr hab. Wiesław Stręk – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,
  6. Recenzent – prof. dr hab. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski,
  7. Członek Komisji – prof. dr hab. Bogdan Pałosz – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf ]

Harmonogram przebiegu postępowania: