Print

Temat: Własności optyczne azotkowych diod laserowych wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych
Promotor: Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski

Obrona: 8. marca 2017r.
Zatwierdzenie: 16. marca 2017 r.

Temat rozprawy
Własności optyczne azotkowych diod laserowych wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Promotor:
Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Maciej Bugajski (recenzja w pliku pdf)
Prof. dr hab. Roman Stępniewski (recenzja w pliku pdf)

Komisja doktorska:
Prof. dr hab. Witold Trzeciakowski - przewodniczący
Prof. dr hab. Stanisław Krukowski
Prof. dr hab. Jacek Majewski
Prof. dr hab. Piotr Perlin
Prof. dr hab. Tomasz Story

Data obrony:
8. marca 2017r.

Data zatwierdzenia przez Rade Naukową IWC PAN:
16. marca 2017 r.

Praca w pliku pdf