Print

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko technologa w ramach Projektu NCBiR SGS:

„Buried periodic Arrays of NANOchannels for single-frequency nitride lasers”

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu