Print

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko naukowe adiunkta (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr. Julitę Smalc-Koziorowską:

Informacje dotyczące konkursu