Print

Konkursu na stanowisko naukowe doktorant – stypendysta w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 „Defekty punktowe w amonotermalnym azotku galu” został rozstrzygnięty.

Laureatem konkursu została Pani mgr inż. Karolina Grabiańska. Przewiduje się jej zaangażowanie do realizacji zadań w niniejszym projekcie.

Informacje dotyczące konkursu