Print

Znak sprawy: RZ-61/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Modernizację urządzenia do analizy termicznej w podziale na dwa zadania

W zadaniu 1 jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

NETZSCH-Geratebau GmbH
Wittelsbacherstr. 42 D-95100 Selb

W zadaniu 2 jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Bruker Polska Sp. z o.o.
Budziszyńska 69, 60-179 Poznań

Pełna treść komunikatu