Print

Znak sprawy: ZP-156/07/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kriogeniczna stacja do pomiarów ostrzowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Plik ESPD (pdf)

Plik ESPD (xml)

Klucz publiczny