Print

Znak sprawy: ZP-172/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Bonder drutowy (ang. Wire Bonder)
 
Wydany został komunikat:

Pełna treść komunikatu

Załącznik 5