Print

Znak sprawy: ZP-177/02/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym o tytule:

Powlekacz obrotowy (ang. Spin-coater).
 
Wydany został komunikat INFORMACJA O ZMIANIE TRYBU OTWARCIA OFERT:

Pełna treść komunikatu

Zaproszenei Webex