Print
Znak sprawy: ZP-187/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Pompy turbomolekularne z armaturą przyłączeniową

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 5

Klucz Publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zip)