Print

Znak sprawy: ZP-187/03/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Pompy turbomolekularne z armaturą przyłączeniową

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1