Print
Znak sprawy: ZP-195/06/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa podzespołów stanowiska do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik 4