Print

Znak sprawy: ZP-195/06/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa podzespołów stanowiska do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Załącznik 1a