Print

Znak sprawy: ZP-190/05/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA WZMACNIACZY HOMODYMOWYCH (ang. Lock-in Amplifiers Standard) z podziałem na części:
CZĘŚĆ NR 1: Wzmacniacze homodymowe#1
CZĘŚĆ NR 2: Wzmacniacze homodymowe#2
CZĘŚĆ NR 3: Wzmacniacze homodymowe#3

wydany został komunikat.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik 5