Print

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

OIgłoszenie o zamówieniu dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki wersji edytowalnej

Załącznik 6 wzór umowy.