Print

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1

Ogłoszenie w witrynie TED

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SIWZ

Sprostowanie