Print

Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk ukladow grzania-chlodzenia do autoklawow amonotermalnych A-11

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOCX]