Print

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie w witrynie TED

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Tabela A formularza ofertowego

Tabela B formularza ofertowego

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia