Print

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

wydany został komunikat.

Treść komunikatu nr 1 [PDF]

Treść komunikatu nr 1 [DOCX]

Załącznik nr 4 [DOCX]