Print
Znak sprawy: ZP-217/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę zestawu kwantowych laserów kaskadowych z oprzyrządowaniem

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14304fda-bd6b-4c77-90f3-5fb67ec691cd