Print

Znak sprawy: ZP-225/04/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zestaw do obrazowania ramanowskiego w niskich temperaturach (ang. Raman spectroscopy unit with continuous flow
helium cryostat)

Dokumenty zamówienia dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/083bc430-50f8-4534-9fe5-0ca523a16d77