• Opinia prof. dr hab. Dariusza Kaczorowskiego (pdf)
  • Opinia prof. dr hab. Andrzeja Maziewskiego (pdf)
  • Opinia prof. dr hab. inż. Wojciecha Sadowskiego (pdf)
  • Opinia prof. dr hab. Marka Szymońskiego (pdf)
  • Opinia prof. dr hab. Zbigniewa Żytkiewicza (pdf)
  • Uchwała Rady Naukowej IWC PAN z dn. 25.09.2018 o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora nauk fizycznych dr hab. Izabelli Grzegory (pdf)