Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

Pełna treść zawiadomienia [DOCX]

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

Pełna treść zawiadomienia [DOCX]

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

zostało unieważnione w zakresie Części 2. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Pełna treść zawiadomienia [DOCX]

Znak sprawy: ZP-211/07/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Projekt i wykonanie struktur epitaksjalnych oraz innowacyjnych terahercowych układów scalonych

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia

Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów amonotermalnych A-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX)

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-199/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie terahercowych mikrobolometrów w zaawansowanej technologii krzemowej (ang. Design and implementation of terahertz microbolometers in advanced silicon technology)

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

Informacja o udzieleniu zamówienia

Znak sprawy: ZP-207/12/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i obiektu biurowo-laboratoryjno-technologicznego Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk położonego w Stanisławowie Pierwszym 05-126 przy ul. Strużańskiej 8 na działce nr 578/18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP-167/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu na

Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych do realizacji projektu MAB CENTERA – Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych, nr MAB/2018/9 na potrzeby Laboratorium CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w podziale na Części:
CZĘŚĆ NR 1: Komputery
CZĘŚĆ NR 2: Monitory
CZĘŚĆ NR 4: Zestaw interaktywny
CZĘŚĆ NR 4: Akcesoria komputerowe

najkorzystniejsze oferty zostały wybrane w zakresie części nr 1, 2, 4, natomiast w zakresie części nr 3 został unieważniony.

Pełna treść informacji