Od 01.04.2022 informacja o rozstrzygnięciu postępowania jest umieszczona na stronie postępowania podanej w ogłoszeniu o zamówieniu

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

zostało unieważnione w zakresie zadania nr 4. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia [SKAN]

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Znak sprawy: ZP-218/01/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę urządzeń uzupełniających infrastrukturę systemu zarządzania jakością pracy w Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Znak sprawy: ZP-216/11/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowę systemu do badania wzbudzeń terahercowych w nowych kontrolowanych wysokim ciśnieniem i polem magnetycznym stanach materii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC)

Znak sprawy: ZP-215/10/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji „Budowa nowoczesnej hali laboratoryjnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX)

Znak sprawy: ZP-212/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzenia do pomiaru rozkładów wielkości nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

Pełna treść zawiadomienia [DOCX]

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

Pełna treść zawiadomienia [DOCX]

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Znak sprawy: ZP-213/09/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oraz sprzedaż energii elektrycznej do obiektów IWC PAN przy Al. Prymasa Tysiąclecia 98 w Warszawie oraz przy ul. Sokołowskiej 29/37 a także do obiektów IWC PAN przy ul. Lasek 7 oraz Wrzosowej 46 w Celestynowie.

zostało unieważnione w zakresie Części 2. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia [PDF]

Pełna treść zawiadomienia [DOCX]

Znak sprawy: ZP-211/07/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Projekt i wykonanie struktur epitaksjalnych oraz innowacyjnych terahercowych układów scalonych

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść zawiadomienia

Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów amonotermalnych A-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX)

Znak sprawy: ZP-203/204/09/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 CENTERA cz. I i II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty