Warsaw PhD School in Natural and BioMedical Sciences

Warsaw PhD School in Natural and BioMedical Sciences [Warsaw-4-PhD] was established on 2 April 2019 by 9 scientific institutes:

 • Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences (leader of the school)
 • Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences
 • Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
 • Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences
 • Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences
 • Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences
 • Maria Skłodowska-Curie Institute - Oncology Centre
 • Institute of Psychiatry and Neurology
 • International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw

The School will start its activities on 1 October 2019 and will educate doctoral students in 4 scientific disciplines: biological sciences, chemical sciences, physical sciences, medical sciences.

The Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, will conduct PhD studies in the field of physical sciences, together with the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, and the Centre for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences.

For more information please visit: Warsaw-4-PhD School Home Page

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020 do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] do projektów realizowanych w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN zostają przyjęci:

 1. Maria Szoła
 2. Maciej Mikosza
 3. Kacper Sierakowski
 4. Karolina Grabiańska
 5. Piotr Jaroszyński
 6. Julia Sławińska
 7. Mikołaj Chlipała
 8. Natalia Fiuczek
 9. Raghvender
 10. Hassan Ghasemi

Decyzja Dyrektora Instytutu

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] do projektów realizowanych

w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN zostają przyjęci:

1.         Maria Szoła

2.         Maciej Mikosza

3.         Kacper Sierakowski

4.         Karolina Grabiańska

5.         Piotr Jaroszyński

6.         Julia Sławińska

7.         Mikołaj Chlipała

8.         Natalia Fiuczek

9.         Raghvender

10.       Hassan Ghasemi

W załączeniu Decyzja Dyrektora IWC PAN.

Please note: Change of the starting date of the recruitment process - 7 June.

Recruitment – registration form

Lectures at the School will start on 1 October 2019.

Decision of the IHPP PAS Director of 16 May 2019 on announcing the schedule and scope of recruitment to the PhD school (in Polish)