Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IWC PAN - ogółem

Partnerzy

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (lider szkoły)
 • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dyscypliny naukowe

 • Nauki biologiczne
 • Nauki chemiczne
 • Nauki fizyczne
 • Nauki medyczne

Kierunki badawcze

 • Półprzewodniki azotkowe – własności fizyczne, charakteryzacja
 • Półprzewodniki w warunkach wysokich ciśnień
 • Wzrost objętościowych kryształów azotków- techniki wzrostu, mechanizm wzrostu, domieszkowanie
 • Teoria i symulacje: ab initio, CFD, dryft-dyfuzja, masa efektywna
 • MOVPE: epitaksja, mechanizm wzrostu, domieszkowanie
 • MBE: epitaksja, mechanizm wzrostu, domieszkowanie
 • Własności optyczne półprzewodników, struktur półprzewodnikowych i przyrządów
 • THz: fizyka, własności podstawowe, przyrządy
 • Laser pod wysokim ciśnieniem
 • Fizyka materii miękkiej
 • Aparatura wysokociśnieniowa
 • Dyrektor - członek Rady Dyrektorów
  Prof. dr hab. Michał Boćkowski
  Tel: (+48) 22 6325010
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Adres: Budynek IWC PAN, ul. Sokołowska 29/37, pokój 207

 • Kierownik specjalizacji –członek Rady Programowej
  Prof. dr hab. Stanisław Krukowski
  Tel: (+48) 22 8880244
  Tel kom: (+48) 501 015 791
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Adres: Budynek IWC PAN, ul. Sokołowska 29/37, pokój 204

 • Kierownik danych osobowych – kierownik Sekretariatu
  Katarzyna Kurdybacha
  Tel: (+48) 22 8880086
  Tel kom:
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Adres: Budynek IWC PAN, ul. Sokołowska 29/37, pokój 208