Trwające postępowania doktorskie
oraz doktoraty
obronione i zatwierdzone
przez Radę Naukową Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Temat rozprawy: THz spectroscopy of Dirac matter
Promotorzy:
prof. dr hab. Wojciech Knap (IWC PAN)
Dr. Frédéric Teppe (Université de Montpellier)

Temat rozprawy: Phenomena related to charge distribution in nitride heterostructures and their quantitative determination using density functional theory
Promotor: dr hab. Paweł Strąk, prof. IWC PAN
Obrona: 11.10.2023

Temat rozprawy: Terahertz plasma excitations in AlGaN/GaN nanostructures
Promotor: dr hab. Grzegorz Cywiński, prof. IWC PAN
Promotor pomocniczy: dr Dmytro But

Temat rozprawy: Noise and THz Responsivity Mechanisms in Graphene and Semiconducting Plasma Wave Detectors
Promotor: prof. Sergei L. Rumiantcev
Promotor pomocniczy: dr Dmytro But

Temat rozprawy: Mechanisms of strain relaxation in InGaN films grown on (0001)-oriented GaN substrates
Promotor: dr hab. Julita Smalc-Koziorowska
Obrona: 23.03.2023
Zatwierdzenie: 27.06.2023

Temat rozprawy: Uniwersalność dynamiki i przejść fazowych ciekłych kryształów w stanie przechłodzonym
Promotor: prof. dr hab. Sylwester Rzoska
Obrona: 20.10.2022
Zatwierdzenie: 10.11.2022

Temat rozprawy: Wpływ ciśnienia na syntezę i własności nadprzewodzące podwójnie domieszkowanego związku MgB2 i domieszkowanego związku FeSe
Promotor: prof. dr hab. Piotr Przysłupski
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Morawski
Obrona: 20.10.2022
Zatwierdzenie: 10.11.2022

Temat rozprawy:Fotoluminescencja i elektroluminescencja w strukturach InGaN w warunkach działania ciśnienia hydrostatycznego i zmiennych pobudzeń optycznych i elektrycznych
Promotor:prof. dr hab. Tadeusz Suski
Promotor pomocniczy:dr Grzegorz Staszczak
Obrona: 14.06.2022
Zatwierdzenie: 29.06.2022

Temat rozprawy: Hydrostatic pressure- and temperature-driven topological properties of HgTe/HgCdTe quantum wells
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Knap
Promotor pomocniczy: dr hab. Grzegorz Cywiński
Obrona: 8.11.2021
Zatwierdzenie: 14.12.2021