Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Uchwała Rady Naukowej IWC PAN nr 2019/10 z dnia 17.09.2019 r. 

Załącznik nr 1 do uchwały

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18.03.2019

Skład Komisji habilitacyjnej:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. Roman Stępniewski – Uniwersytet Warszawski,
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Paweł Strąk – Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
3.    Recenzent – prof. Detlef Hommel – Uniwersytet Wrocławski, (treść recenzji)
4.    Recenzent – prof. Anna Piotrowska – Instytut Technologii Elektronowej, (treść recenzji)
5.    Recenzent – prof. Marek Tłaczała – Politechnika Wrocławska, (treść recenzji)
6.    Członek Komisji – prof. Zbigniew Żytkiewicz – Instytut Fizyki PAN,
7.    Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Uzupełnienie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania:

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 18.01.2018

Skład Komisji habilitacyjnej:

 1. Przewodniczący Komisji – prof. Maria Kamińska – Uniwersytet Warszawski
 2. Sekretarz Komisji – prof. Czesław Skierbiszewski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 3. Recenzent – dr hab. Przemysław Piekarz – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (treść recenzji)
 4. Recenzent – prof. Piotr Bogusławski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
 5. Recenzent – dr hab. Sławomir Łepkowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (treść recenzji)
 6. Członek Komisji – dr hab. Grzegorz Sęk – Politechnika Wrocławska
 7. Członek Komisji – prof. Witold Trzeciakowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Sprostowanie do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

Autoreferat w języku angielskim

Pozostałe dokumenty (dostępne dla członków Rady Naukowej IWC PAN)

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 14.03.2018 - Rada Naukowa Instytutu Wysokich Ciśnień PAN podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Pawła Strąka oraz w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej (treść pisma)
 • 02.05.2018 - Do Dyrektora IWC PAN wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej i recenzentów (treść pisma)
 • 13.07.2018 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały z wnioskiem do Rady Naukowej Instytutu Wysokich Ciśnień PAN o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Strąkowi (protokół i treść uchwały)
 • 25.09.2018 – Rada Naukowa IWC PAN podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Strąkowi (treść uchwały)