Znak sprawy: RZ-56/2017
Instytut Wysokich Ciśnień PAN 
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Usługę rezerwacji i kupna biletów lotniczych na trasach międzynarodowych i krajowych na potrzeby wyjazdów naukowych pracowników Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.o  
Pl. Zwycięstwa 1, 
70-233 Szczecin

Pełna treść komunikatu