Znak sprawy: RZ-10/2018

Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
informuje że postępowanie ofertowe na:

Inkubator do badań biozgodności próbek

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

GLOB CENTER LESŁAW KALISZ
1-go Maja 50
17-240 Czeremcha

Pełna treść ogłoszenia