Znak sprawy: RZ-09/2018

Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk
informuje że postępowanie ofertowe na:

Dostawę komputerów stacjonarnych

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

GIGA MULTIMEDIA
Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw.40,
00-609 Warszawa,

Pełna treść ogłoszenia