Znak sprawy: RZ-4/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę zestawu komputerowego

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

MALIBU PC
ul. Ciołka 35 paw. 41
01-445 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia