Znak sprawy: RZ-5/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

 

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę zestawu komputerowego

zostało unieważnione.

Pełna treść ogłoszenia