Znak sprawy: RZ-6/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę zestawu komputerowego z akcesoriami

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

CADevent sp. z o.o.
ul Budowlanych 31
80-298 Gdańsk

Pełna treść ogłoszenia