Znak sprawy: RZ-7/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk


informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę komputera przenośnego z akcesoriami

zostało unieważnione.

Pełna treść ogłoszenia