Znak sprawy: RZ-17/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk


informuje że postępowaniu ofertowym na:

Dostawę zestawu komputerowego

rozstrzygnięto na korzyśc firmy:

PRO-COM Mariusz Faron
ul. Stefana Zeromskiego 31/10
96-500 Sochaczew

Pełna treść ogłoszenia