Znak sprawy: RZ-18/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk


informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę komputera przenośnego z akcesoriami

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

GIGA MULTIMEDIA
Al. Niepodległości  WGE paw. 40
00-609 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia