Znak sprawy: RZ-19/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk


informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę komputera przenośnego z akcesoriami

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

ANNCOMP I sp. z o.o
ul. Słomiana 13
01-353 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia