Znak sprawy: RZ-24/2018
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że  postępowanie ofertowe na:

Dostawę woltomierza fazoczułego typu lock-in amplifier

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

COMEF sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gdańska 2
40-719 Katowice

Pełna treść ogłoszenia