Znak sprawy: RZ-27/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na dostawę:

Homogenizator ultradźwiękowy do stanowiska pokrywania

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka Michalis Stambuldzys

Pełna treść ogłoszenia