Znak sprawy: RZ-42/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę stacji roboczej, drukarki, 2 monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

Microsystem Group Sp.J.

Pełna treść ogłoszenia