Znak sprawy: RZ-53/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Zbiornik ultradźwiękowy z oprzyrządowaniem

za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną przez

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITEE)

Pełna treść komunikatu