Znak sprawy: RZ-2/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje że postępowanie ofertowe na:

Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

TONEX
ul. Kościelna 7
47-220 Kędzierzyn-Kożle

Pełna treść ogłoszenia