Znak sprawy: RZ-3/2019
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje że postępowanie ofertowe na:

Zakup i dostawę kawy ziarnistej

rozstrzygnięto na korzyść firmy:

TONEX
ul. Kościelna 7
47-220 Kędzierzyn-Kożle

Pełna treść ogłoszenia