Znak sprawy: RZ-6/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę powlekacza obrotowego (urządzenia typu Spin Coater)

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

Technolution - Miłosz Czajkowski
99-400 Łowicz
ul. Jana Pawła II 52/56

Pełna treść ogłoszenia