Znak sprawy: RZ-38/2018
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Jednostanowiskowy reaktor do syntez chemicznych nanomateriałów

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

ERTEC-Poland Dr Edward Reszke,
ul. Kłopockiej 13,
54-530 Wrocław

Pełna treść ogłoszenia