Znak sprawy: RZ-31/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

 

Dostawę czterech komputerów z oprogramowaniem i wyposażeniem.

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Parser Spółka z. o.o.

Pełna treść komunikatu