Znak sprawy: RZ-46/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę stołu optycznego niemagnetycznego wraz ze wspornikiem z izolacją drgań

rozstrzygnięto na korzyść f-my

PROBIS-Scientific
ul. Kasztanowa 25
62-003 Biedrusko 

Pełna treść ogłoszenia