Znak sprawy: RZ-48/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Usługę wykonania tarczy złotej do napylarki typu ‘sputter’ z użyciem powierzonego materiału (zużytej tarczy)

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2