Znak sprawy: RZ-47/2019
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Zakup i dostawę tarczy platynowej do napylarki typu ‘sputter

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2